Securitate si sanatate in munca (SSM)

Notiunea de “securitate si sanatate in munca” reprezinta noua denumirea a celei de “protectia muncii” si a inceput sa fie utilizata o data cu modificarea legislatiei in domeniu prin Legea nr. 319/2006, a Normelor de aplicare HG 1425/2006 si alte acte normative prin care legislatia romana s-a aliniat aproape in totalitate la legislatia Europeana privind securitatea si sanatatea in munca.

Daca sarcina principala a unui angajator din economia de piata este sa obtina profit, nu trebuie sa uite ca are in grija si oamenii pe care ii conduce si care, daca se simt in siguranta, pot sa determine cresterea productivitatii, respectiv a profitului. Accidentele de munca, imbolnavirile profesionale, avariile si incidentele periculoase conduc la lipsa lucratorilor de la munca si genereaza pierderi societatii.

Pentru a va proteja afacerea, CONSTRUCT LYDER SRL in calitate de societate abilitata ca si serviciu extern de prevenire si protectie, va ofera urmatoarele solutii:

A. Realizarea evaluarii riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala
Scopul principal al evaluarii riscurilor profesionale este protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor. Evaluarea riscurilor ajuta la diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de afectare a mediului ca urmare a activitatilor legate de muncă. Aceasta ajuta, de asemenea, la mentinerea competitivitatii si productivitatii societatii. Conform prevederilor legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca, toti angajatorii trebuie sa evalueze riscurile in mod periodic. Evaluarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala se face pentru fiecare loc de munca in parte, angajatilor care sunt expusi la acelasi risc avand activitati similare sau apropiate, fiind urmata de intocmirea unui plan de prevenire si protectie cu masurile necesare a fi luate pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor.

B. Intocmirea unui dosar care va cuprinde in conformitate cu legislatia in vigoare mai multe documente, respectiv:
• decizii de organizarea activitatii pe locurile de munca;
• normative de acordare a echipamentelor individuale de protectie;
• evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific de accidentare (unde si daca este cazul);
• evidentierea zonelor cu pericol grav si iminent de accidentare (unde si daca este cazul);
• tematici pentru toate fazele de instruire a angajatilor (general introductiv si la locul de munca la angajare, cat si periodic);
• instructiuni specifice de protectia muncii pentru fiecare loc de munca sau activitate;
• tematici generale aplicabile pentru toate locurile de munca;

C. Consultanta periodica care functie de specificul activitatii se poate realiza lunar sau trimestrial si care cuprinde:
• participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire si protectie;
• tinerea evidentei meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor legale (electricieni, stivuitoristi, etc.);
• monitorizarea existentei si a starii echipamentelor individuale de protectie;
• urmarirea dotarii cu afise de semnalizare de securitate;
• participarea la evenimentele deosebite ce pot sa apara ( control sau accident);
• participarea la punerea in practica a masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu ocazia controalelor si al cercetarii evenimentelor.

D. Coordonare in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru santiere temporare sau mobile:

CONSTRUCT LYDER SRL prin personalul sau abilitat poate realiza in conformitate cu HG 300/2006 coordonarea de securitate pe santiere, respectiv:
• intocmirea planurilor proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor si subantreprenorilor;